Na wieczku mosiężnej tabakiery z "Porcelanowca" widać powtarzające się sekwencje liter „ABCDEFG” oraz częściowo zatarte sekwencje niealfabetyczne – można odczytać: .. O CL TH.. . Ponadto widoczne są nazwy miesięcy – można odczytać “JANUAR..”, oraz częściowo zatarte napisy: “..NSTA...

więcej ...

Kamionkowa, zakorkowana butelka o pojemności ok. 1 litra została wydobyta z wraku, który spoczywa na dnie Zatoki, na głębokości 12 metrów i w odległości ok. 4 kilometrów na wschód od Gdyni Orłowa. Butelkę wykonano w miejscowości Ransbach, oddalonej o 40 km od źródeł wody Selters, w latach 180...

więcej ...
  • Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
  • śladami średniowiecznych wraków
  • śladami średniowiecznych wraków

Strona "Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej" (www.wsw.nmm.pl) powstała w ramach projektu naukowo-badawczego "Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. Ewidencja i inwentaryzacja podwodnego dziedzictwa archeologicznego" współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.