Wrak F53.31 Głazik

Wrak: F53.31
Nazwa: Głazik
Jednostka: żaglowiec drewniany
Okres powstania: po 1831
Głębokość zalegania: 12
Odkrycie: 2012
Rozpoczęcie badań: 2014

Animacja modelu 3d


Zdjęcia wraku


Zabytki z wraku


Opis stanowiska

Wrak F53.31 GŁAZIK to pozostałości niewielkiego statku żaglowego z pawężową rufą, o długości kilkunastu metrów, zbudowanego metodą zakładkową po roku 1831. Do budowy jednostki użyto drewna dębowego rosnącego na terenie Pomorza Gdańskiego. Statek zatoną na wysokości Gdyni Redłowa, w odległości 2,5 km od brzegu z ładunkiem kamieni (głazów) o średnicy do 1 metra. Przyjmując budowę jednostki w latach 30. XIX wieku ładunek można interpretować jako transport kamieni (głazów) z rejonu Redłowa do budowy umocnień brzegowych – kamiennych mol u wejścia do Portu Gdańskiego. W tym bowiem czasie, w latach 30. i 40. XIX wieku w gdańskim porcie drewniane mola zastępowano znacznie trwalszymi i odporniejszymi na fale i prądy morskie molami kamiennymi, przedłużając je do 750 metrów (molo wschodnie) i 800 metrów (molo zachodnie). Szacunkowa nośność (pojemność) jednostki to 20 - 30 łasztów.

Wrak ten zbudowany tradycyjną metoda zakładkową jest pozostałością statku używanego lokalnie na wodach Zatoki Gdańskiej, który mógł służyć do przeładunku towarów (funkcja burdyny) oraz do transportu towarów w rejonie portów z tego akwenu. Możliwe, iż "Głazik" jest pozostałością po jednej ze szkut rewskich obsługujących aktywnie porty Zatoki Gdańskiej w XIX wieku i pierwszych dziesięcioleciach wieku XX-tego. Obliczona na podstawie modelu 3D wraka masa kamieni i głazów zalegających na obszarze stanowiska, którymi są głównie wyselekcjonowane granity, to około 19 ton, zajmują one łącznie objętość około 7 m sześciennych. Obliczenia te wskazują, iż jednostka zatonęła, transportując znaczny ładunek jak na swoje możliwości przewozowe.

więcej

Okoliczności odkrycia

Wrak F 53.31 został odkryty 24 października 2012 roku przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni (GUM). Wykonano wtedy serię obrazów stanowiska za pomocą sonaru bocznego. w maju 2013 roku przeprowadzono wstępne podwodne rozpoznanie obiektu z pokładu statku GUM „Hydrograf 10”, w którym uczestniczyli nurkowie z Narodowego Muzeum Morskiego (NMM).

Lokalizacja

Obiekt znajduje się na głębokości 12,5 metra w odległości ok. 2,5 km (na wschód) od brzegu w Gdyni Redłowie.

Przebieg badań

Podwodne badania inwentaryzacyjne wraka prowadzono w czerwcu oraz lipcu 2014 roku.

Chronologia

Statek zbudowano po roku 1831 z drewna pochodzącego z Pomorza Gdańskiego.

Proweniencja

Wrak zbudowany tradycyjną metodą zakładkową jest pozostałością statku używanego lokalnie na wodach Zatoki Gdańskiej.

Zabytki z wraku

W wyniku prac z wraku F53.31 pozyskano m.in.: zakorkowaną kamionkową butelkę na wodę mineralną „Selters”, miseczkę ceramiczną, dzbanuszek kamionkowy, miedziany czajnik ze śladami napraw, 3 bloki takielunkowe, w tym jeden dwukrążkowy i dwa jednokrążkowe, fragmenty butelek szklanych, kości oraz naczyń ceramicznych, but skórzany, dwie knagi, cynową solniczkę oraz mosiężny guzik.

Analizy

Wykonano analizy dendrochronologiczne próbek drewna, fizykochemiczne próbek drewna, petrograficzne kamieni zalegających na stanowisku.

Film


Zdjęcia z badań


Strona "Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej" (www.wsw.nmm.pl) powstała w ramach projektu naukowo-badawczego "Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. Ewidencja i inwentaryzacja podwodnego dziedzictwa archeologicznego" współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.