Wrak F53.25

Wrak: F53.25
Nazwa:
Jednostka: żaglowiec
Okres powstania: XIXwiek
Głębokość zalegania: 14
Odkrycie: 2006
Rozpoczęcie badań: 2016

Animacja modelu 3d