Wrak F53.22

Wrak: F53.22
Nazwa:
Jednostka: statek średniowieczny
Okres powstania: XIV/XV wiek
Głębokość zalegania: 5
Odkrycie: 2010
Rozpoczęcie badań: 2010

Animacja modelu 3d


Zdjęcia wraku


Opis stanowiska

Wrak F53.22 to pozostałości prawej burty statku z przełomu XIV i XV wieku. Fragment burty ma długość ponad 20 metrów i zbudowany jest metodą zakładkową; klepki poszycia łączone są na zakładkę za pomocą żelaznych nitów. W skład zachowanej konstrukcji wchodzą także wręgi, klepki szalunku wewnętrznego, mocnice oraz belki relingowe. Burta podwyższona jest o jedną klepkę relingową w kierunku kasztelu rufowego, który się jednak nie zachował. Pod względem sposobu budowy zbliżona jest do konstrukcji znanej z XV-wiecznego holka zwanego Miedziowcem, który został wydobyty w latach 70. i przebadany przez specjalistów z NMM. Można go obecnie oglądać na salach wystawowych w siedzibie głównej NMM na Ołowiance oraz w CKWS w Tczewie. Wrak F53.22 ze względu na swą unikatowość jest cennym obiektem archeologicznym, dostarczającym wiedzy na temat budowy XIV i XV-wiecznych jednostek pływających.

Okoliczności odkrycia

Wrak F53.22 odkryty został w roku 2010 przez pracowników Wydziału Pomiarów Morskich Urzędu Morskiego.

Lokalizacja

Obiekt zalega na głębokości 5 metrów w rejonie Westerplatte.

Przebieg badań

Badania inwentaryzacyjne obiektu przeprowadzili archeolodzy z NMM w latach 2010, 2011 oraz 2015.

Chronologia

Na podstawie badań dendrochronologicznych ustalono, iż budowa statku nastąpiła po roku 1396.

Zdjęcia z badań


Strona "Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej" (www.wsw.nmm.pl) powstała w ramach projektu naukowo-badawczego "Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. Ewidencja i inwentaryzacja podwodnego dziedzictwa archeologicznego" współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.