Wrak F53.26 West B

Wrak: F53.26
Nazwa: West B
Jednostka: statek handlowy
Okres powstania: XVII wiek
Głębokość zalegania: 4
Odkrycie: 2010
Rozpoczęcie badań: 2010

Animacja modelu 3d


Zdjęcia wraku


Opis stanowiska

Wrak F53.26 West B to pozostałości statku żaglowego o poszyciu karawelowym (klepki łączone na styk) zbudowanego z drewna sosnowego oraz dębowego w I połowie XVII wieku. Rozpoznano obiekt o długości ok. 10 metrów i szerokości 3 metry. Rzeczywista długoś wraka jest większa gdyż część konstrukcji zalega pod piaszczystym dnem. Na rozpoznaną konstrukcję składają się: sosnowe klepki poszycia ułożone na styk, klepki szalunku wewnętrznego oraz dębowe denniki rozmieszczone co 16 - 20 cm. Zadokumentowano także nadstępkę z gniazdem masztu o długości 25 cm i szerokości 14 cm.

Na wraku zalegają kamienie piaskowca stanowiące prawdopodobnie półfabrykaty żaren o śr. od 40 cm do 130 cm. Analizy kamieni przeprowadzone w roku 2011 przez dr Piotra Woźniaka wykazały, iż jest to kambryjski piaskowiec kwarcytowy - najtwardszy rodzaj piaskowca występujący w rejonie Skandynawii i Europy Północnej. W roku 2017 na wraku odkryto także wlewki ołowiane z charakterystycznymi puncami w postaci serduszek. Najprawdopodobniej wlewki te pochodzą ze złóż olkusko-krakowskich w południowej Polsce i załadowano je na jednostkę w porcie gdańskim.

więcej

Okoliczności odkrycia

Wrak odkryty został w roku 2010 przez pracowników Wydziału Pomiarów Morskich Urzędu Morskiego w Gdyni. Obrazy sonarowe opracowane zostały przez Jacka Koszałkę, hydrografa kategorii A.

Lokalizacja

Obiekt zalega na głębokości 4,5 metra w niewielkiej odległości od brzegu w rejonie Westerplatte. Oddalony jest od wraka F53.18 West A zaledwie o kilkanaście metrów w kierunku północno-zachodnim. Wraki są pozostałościami innych jednostek pływających, maja odmienną konstrukcję i inną chronologię.

Przebieg badań

Badania rozpoznawcze obiektu przeprowadzili archeolodzy z NMM w latach 2010 oraz 2011. W roku 2017 ekipa badawcza NMM dokonała szczegółowej inwentaryzacji stanowiska.

Chronologia

Jednostkę zbudowanego z drewna sosnowego i dębowego w najprawdopodobniej w latach 30-tych XVII wieku.

Zabytki z wraku

Z wraka F53.26 pozyskano 26 zabytków, są wśród nich: tuleje ceramiczne różnych rozmiarów, fragmenty naczyń ceramicznych, klepka od beczki, klin z piaskowca, podłużny piaskowiec, dwa okrągłe piaskowce, 7 wlewek ołowianych z gmerkami w postaci serduszek oraz pałka drewniana z miedzianym okuciem. Bliskość brzegu oraz duża dynamika dna w tym rejonie powodują, iż niektóre zabytki mogą być obiektami narzuconymi nie pochodzącymi pierwotnie z tego wraka.<a href="https://www.replicaorologi.info">replica orologi</a>

    Zdjęcia z badań


    Strona "Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej" (www.wsw.nmm.pl) powstała w ramach projektu naukowo-badawczego "Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. Ewidencja i inwentaryzacja podwodnego dziedzictwa archeologicznego" współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.