Wrak F53.13

Wrak: F53.13
Nazwa:
Jednostka: statek
Okres powstania: I połowa XVII wieku
Głębokość zalegania: 12
Odkrycie: 2010
Rozpoczęcie badań: 2010

Animacja modelu 3d


Zdjęcia wraku


Opis stanowiska

Wrak F53.13 to pozostałości dennej części drewnianego żaglowca. Rozpoznano poszycie montowane na styk z klepek o grubości do 7 cm, gęsto rozmieszczone denniki oraz fragmentarycznie zachowane klepki szalunku wewnętrznego o grubości 6 cm. Wrak nie zawiera stępki oraz nadstępki, które zostały wyrwane. Wymiary obiektu są następujące: długość 20 m, szerokość 5 m. Na konstrukcji spoczywają dwa duże kamienie.

Okoliczności odkrycia

Wrak odkryty został w roku 2010 przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni.

Lokalizacja

Obiekt zalega w odległości 3,3 km na północny wschód od Westerplatte na głębokości 12 m.

Przebieg badań

Podwodne badania inwentaryzacyjne wraka przeprowadzono w latach 2010 i 2016.

Chronologia

Jednostkę zbudowano w I połowie XVII wieku. Drewno użyte do budowy statku pochodzi z obszaru północnych Niemiec.

Zabytki z wraku

Z wraka pozyskano kilkanaście zabytków. Znalazły się wśród nich: fragmenty butów, szklana butelka, fajeczka z glinki kaolinowej, szyjka butelki szklanej oraz ceramiczny kafel od pieca.

    Zdjęcia z badań


    Strona "Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej" (www.wsw.nmm.pl) powstała w ramach projektu naukowo-badawczego "Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. Ewidencja i inwentaryzacja podwodnego dziedzictwa archeologicznego" współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.